// itia telecomuniacions

Telecomunicacions

Disseny de Infrastructures

A ITIA Solutions som especialistes en la creació de dissenys i implementacions per als diferents tipus d’infraestructures de comunicacions que requereix la teva empresa així com de conversió d’infraestructures obsoletes adequant aquestes als protocols i tecnologies més actuals.

El disseny de les nostres infraestructures de comunicacions segueix una metodologia basada en serveis, amb l’objectiu de dotar a l’empresa d’una plataforma compatible amb els requeriments d’una empresa digital. El disseny abasta la reorganització dels serveis, així com tots els elements que intervenen.

Servidors
Infraestructura de Comunicacions
Dispositius de Seguretat

Manteniment de Infrastructures

Des de ITIA entenem que tota infraestructura empresarial de telecomunicacions, un cop realitzada la implementació inicial, aquesta requereix un manteniment posterior per assegurar un correcte funcionament de tot el sistema al llarg del temps, prevenint possibles avaries i solucionant aquelles que vagin sorgint per a continuar proporcionant el servei als clients que depenguin de la xarxa a mantenir.